Πολιτική Απορρήτου

Ο διαδικτυακός τόπος έχει δημιουργηθεί με αποκλειστικό σκοπό την ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών του και λειτουργεί σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς διαχείρισης προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας, τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR General Data Protection Regulation) της 27ης Απριλίου 2016. Η Εταιρεία εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και έχει υιοθετήσει όλες τις κατάλληλες τεχνικές για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

Περιήγηση στον διαδικτυακό τόπο

Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο Delivery Box μπορεί να γίνει χωρίς να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία ή οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία.

Όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων, η Εταιρεία συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών του Delivery Box, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με ρητή, ειδική συναίνεσή τους.

Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο που ενδιαφέρεται για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα του διαδικτυακού τόπου ή της Εταιρείας καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Σχετικά με τον τρόπο συλλογής στοιχείων μπορείτε να ενημερωθείτε και από την Πολιτική Cookies.

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί λόγω των συχνών αλλαγών στις νέες τεχνολογίες, στους αντίστοιχους νόμους που διαμορφώνονται ώστε να συμβαδίζουν με τις αλλαγές αυτές. Η Εταιρεία μέσω του Delivery Box θα ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες για οποιαδήποτε τροποποίηση της πολιτικής διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης διαφωνεί με το περιεχόμενο αυτό, οφείλει να διακόψει την περιήγησή του στον διαδικτυακό τόπο.

 

Αρχές τήρησης και επεξεργασίας δεδομένων

Η διαφύλαξη των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών/χρηστών αποτελεί βασική μέριμνα για την Εταιρεία και για αυτόν το λόγο δεν διαθέτει, δεν διαβιβάζει και δεν διακινεί τα στοιχεία αυτά σε τρίτους, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, εκτός εάν αυτό προβλέπεται από το νόμο. Οι υπηρεσίες της Εταιρείας και του Delivery Box απευθύνονται σε ενήλικους άνω των 18 ετών, κυρίως επαγγελματίες του χώρου εστίασης, γι αυτό και σε περίπτωση ενδιαφέροντος από ανήλικο άτομο, θα πρέπει πρώτα να λάβει την συναίνεση γονέα/κηδεμόνα προκειμένου να περιηγηθεί στις υπηρεσίες του διαδικτυακού τόπου.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να απευθυνθεί στους διαχειριστές του διαδικτυακού τόπου και να στείλει email στο info (@) deliverybox.gr   προκειμένου να πληροφορηθεί εάν υπάρχουν στοιχεία του καταχωρημένα και εντούτοις μπορεί να ζητήσει τη διαγραφή ή διόρθωσή τους. Οι λόγοι για τους οποίους η Εταιρεία διατηρεί και καταχωρεί τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών του Delivery Box είναι για αποστολή προσφοράς, τελικής πρότασης, συμφωνητικού, ενημέρωσης και επικοινωνίας με πληροφορίες προς τον υποψήφιο πελάτη. Επιπλέον, στα πλαίσια προσπάθειας βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών και εξυπηρέτησης, η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται μέρος ή το σύνολο των στοιχείων που οι ίδιοι επισκέπτες/χρήστες έχουν αποστείλει με την συναίνεσή τους, για στατιστικούς λόγους.

 

Συλλογή προσωπικών στοιχείων

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα:

• Ονοματεπώνυμο

• Επωνυμία επιχείρησης

• Περιοχή δραστηριότητας

• Αριθμός τηλεφώνου

• Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

• Διεύθυνση επιχείρησης

• Αριθμός τηλεφώνου επιχείρησης

 

Αποθήκευση πληροφοριών με cookies

Με τον όρο “cookies” εννοούμε μικρά αρχεία δεδομένων/κειμένου που αποθηκεύονται μέσω του προγράμματος περιήγησης στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή και είναι απαραίτητα για την ομαλή χρήση του διαδικτυακού τόπου. Η χρήση των cookies γίνεται με σκοπό την καλύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης του διαδικτυακού τόπου από τους επισκέπτες/χρήστες του. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη πλοήγηση. Τα cookies βοηθούν στην αναγνώριση επίσκεψης του διαδικτυακού τόπου από έναν επισκέπτη στο παρελθόν ή για πρώτη φορά. Βοηθούν επίσης στον καθορισμό επίσκεψης μιας συγκεκριμένης σελίδας στο διαδικτυακό τόπο. Επίσης δεν αποθηκεύουν προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες που οδηγούν στην ταυτοποίηση του εν λόγω ατόμου ακόμη κι αν έχουν συλλεγεί με άλλο τρόπο.

Στην περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη συλλογή πληροφοριών μέσω των cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία διαγραφής όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και επιπλέον να επιλέξετε το μπλοκάρισμα των cookies στο μέλλον με λήψη προειδοποίησης πριν την αποθήκευση των cookies.

 

Προσοχή:

Οι επισκέπτες αποστέλλουν τα στοιχεία τους με προσωπική ευθύνη τους και η ακρίβεια και η αυθεντικότητα τους βαραίνει αποκλειστικά τους ίδιους. Εάν υποβληθεί αίτημα διακρίβωσης, διόρθωσης ή απομάκρυνσης στοιχείων, αυτό θα πρέπει να αποσταλεί με έγγραφο αιτήματος στο info (@) deliverybox.gr  και η Εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει το αίτημα εντός ενός μήνα από την αποστολή του. Εάν διαπιστωθεί αποστολή λάθος στοιχείων, τότε η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής του συγκεκριμένου λογαριασμού με επιφύλαξη για κάθε περαιτέρω δικαίωμά της.

 

Ενημερωτικά Δελτία – Newsletters

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται από την Εταιρεία σε όσους επισκέπτες/χρήστες του Delivery Box επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά δελτία, αφού έχουν συμπληρώσει τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους όπως ονοματεπώνυμο, email, εταιρεία. Με την εγγραφή τους στην υπηρεσία Newsletter συναινούν στο να λαμβάνουν νέα, ειδήσεις, προσφορές και θέματα σχετικά με τον κλάδο δραστηριοποίησής τους, όπως και πληροφορίες, νέα ή προτάσεις σχετικά με τις νέες ή υπάρχουσες υπηρεσίες που παρέχει η Εταιρεία και το Delivery Box.

Η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών στην υπηρεσία Newsletter δεν σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής, ευρωπαϊκής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρεία.

Οι χρήστες/επισκέπτες μπορούν σε κάθε περίπτωση να επιλέξουν τη διακοπή λήψης της υπηρεσίας Newsletter ή την επικαιροποίηση των προσωπικών τους στοιχείων με επιλογή σχετικού συνδέσμου στο email που αποστέλλεται.

Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής οποιουδήποτε παραλήπτη του Newsletter χωρίς ειδοποίηση ή αιτιολογία.

Η υπηρεσία Newsletter παρέχεται με κάθε προσπάθεια σωστής λειτουργίας, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να εμφανιστούν τεχνικά ή οργανωτικά προβλήματα. Σε μια τέτοια περίπτωση οι αποδέκτες καλούνται να υποβάλλουν τα σχόλια ή την αναφορά τους για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα παρατηρήσουν στο email: info (@) deliverybox.gr .

 

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Οι επισκέπτες/χρήστες του Delivery Box μπορούν να αποστέλλουν το μήνυμά τους στη γενική φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται μέσα στην αντίστοιχη σελίδα επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου. Με αυτή την ενέργεια συμφωνούν και αποδέχονται τους παρόντες όρους χρήσης αναφορικά με την χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκ μέρους της Εταιρεία και του Delivery Box. Η Εταιρεία δεσμεύεται ώστε να μην χρησιμοποιεί τα προσωπικά στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς και να μην τα μεταβιβάζει σε τρίτους.

 

IP Addresses

Το Delivery Box έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει την IP διεύθυνση του υπολογιστή μέσω της οποίας γίνεται πρόσβαση στο διαδίκτυο και στη συνέχεια στο διαδικτυακό τόπο Delivery Box και να χρησιμοποιήσει την πληροφορία για στατιστικούς λόγους. Στην περίπτωση που ο browser του χρήστη/επισκέπτη ζητάει την άδεια λήψης τοποθεσίας του χρήστη/επισκέπτη από τον διαδικτυακό ιστότοπο, τότε ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επιλέξει να δώσει την άδεια ή όχι της χρήσης της τοποθεσίας. Στην περίπτωση συμφωνίας του, το δεδομένο αυτό χρησιμεύει για την παροχή εξατομικευμένων πληροφοριών. Η δε επιλογή του χρήστη/επισκέπτη μπορεί να ανακληθεί από τον ίδιο ανά πάσα στιγμή από τις σχετικές ρυθμίσεις στον browser (φυλλομετρητή). Εάν ο πελάτης/χρήστης επιλέξει να μην δώσει τη σχετική άδεια, ενδέχεται να μην έχει πρόσβαση σε κάποιες από τις υπηρεσίες που παρέχονται από το Delivery Box.

 

Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks)

Τα links είναι οι σύνδεσμοι εντός του Delivery Box που παρέχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων προκειμένου να διευκολύνουν τους επισκέπτες/χρήστες κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο. Δεν αποτελούν στοιχεία ελέγχου, αποδοχής ή έγκρισης των προϊόντων, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους, ούτε των όρων χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων αυτών. Κάθε link οδηγεί στον αντίστοιχο διαδικτυακό τόπο και η περιήγηση των επισκεπτών/χρηστών υπόκειται στους εκάστοτε όρους χρήσης του.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τους όρους χρήσης και την πολιτική προσωπικών δεδομένων των links και η πρόσβαση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη.

 

Χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων σας

Η διάρκεια χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται στο διαδικτυακό τόπο είναι ανάλογη με το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν δοθεί και γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα ανάλογα με τον σκοπό για τον οποίο ο πελάτης/χρήστης έχει συναινέσει, όπως χρήση προσωπικών δεδομένων για αποστολή Newsletter. Ο χρήστης/επισκέπτης μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεση του οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμήσει και η αλλαγή θα ισχύει για τη μελλοντική του χρήση.

 

Επικοινωνία, αίτημα για πληροφορίες, απόσυρση συγκατάθεσης, φραγή, διαγραφή

Οι επισκέπτες/χρήστες μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να εναντιωθούν στη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων, να ζητήσουν την πλήρη διαγραφή τους ή να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που αποθηκεύονται. Οι ενέργειες αυτές μπορούν να γίνουν μέσω της αποστολής σχετικού email με θέμα το παραπάνω αίτημα στο info (@) deliverybox.gr ή να χρησιμοποιήσουν τη γενική φόρμα επικοινωνίας του διαδικτυακού τόπου.

 

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία θεωρεί θέμα ύψιστης σημασίας τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των σχετικών συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα διαχείρισης και ασφάλειας με την εφαρμογή των ενδεδειγμένων τεχνικών μηχανισμών προστασίας του περιεχομένου και των σχετικών νομοθετικών προβλέψεων, ώστε να παρέχεται ένα ασφαλές περιβάλλον στους επισκέπτες/χρήστες κατά το μέγιστο δυνατόν.

Η προστασία των επισκεπτών/χρηστών γίνεται με τη μέθοδο κρυπτογράφησης SSL και ισχύει για όλο το διαδικτυακό τόπο και τις διαδικασίες χρήσης δεδομένων και στοιχείων προσωπικού χαρακτήρα.

Οι σχεδιαστές και διαχειριστές βρίσκονται σε συνεχή έρευνα, ανάπτυξη, ενημέρωση και βελτίωση όλου του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Λόγω της μορφής των υπηρεσιών που παρέχονται σε ηλεκτρονική μορφή, ενδέχεται να παρουσιαστούν στο διαδικτυακό τόπο ή τον διακομιστή του σφάλματα ή δυσλειτουργίες ή να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό.

 

Ενημέρωση και τροποποίηση

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης ή επικαιροποίησης τμημάτων της πολιτικής απορρήτου όπου αυτό χρήζει ως απαραίτητο και οφείλει να ενημερώνει τους επισκέπτες/χρήστες μέσα στους Όρους Χρήσης και την Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων. Για το λόγο αυτό, οι χρήστες παρακαλούνται να ενημερώνονται τακτικά για την τρέχουσα πολιτική και ιδιαίτερα πριν κάθε πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο.